Friese kansen-20
Navigation
Home » Initiatiefnemers

Hoe is Friese Kansen ontstaan?

In 2012 kreeg ondernemer Bram Nauta van PlusNauta het idee om klanten mee te nemen naar Vlieland – “een eiland, zodat ze niet weg konden”. Uiteindelijk stapten tachtig enthousiaste mensen op de veerboot. Wat terugkwam, was een gedreven netwerk vol ideeën, waarmee ‘’Friese Kansen’’ was geboren. Jan Ploeg, Arthur Oostvogel en Jorrit Volkers speelden als bestuur van Stichting de Friesche Compagnie een cruciale rol. Mede dankzij hen kwamen de deelnemers uit alle bestuurlijke lagen van Friesland. Op Vlieland ontstonden talloze ideeën, en hoewel er in Harlingen slechts een handvol overbleef, bleken deze ideeën van onschatbare waarde.

Stichting Friesche Compagnie

Inmiddels is ‘Friese Kansen’ het belangrijkste project van ‘Stichting de Friesche Compagnie’. Deze Stichting zet zich in voor het ondersteunen en stimuleren van veelbelovende ideeën en initiatieven op het gebied van cultuur, onderwijs, toerisme en zorg in Fryslân.

De stichting wordt daarbij inhoudelijk en financieel ondersteund door de volgende partijen:

Stichting FB Oranjewoud: Stichting FB Oranjewoud ontplooit en steunt initiatieven op het gebied van cultuur, economie & maatschappij en sport, die van waarde zijn voor Noord-Nederland én die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Dat doen ze door kennis, tijd en geld in te zetten om bedrijven, organisaties en initiatieven die waardevol zijn voor de regio – vaak samen met andere partijen – te laten groeien. Met haar investeringsmaatschappij FB Oranjewoud Participaties BV wordt deelgenomen in bedrijven. Met de winst die hieruit voortkomt, steunt en ontplooit Stichting FB Oranjewoud initiatieven die bijdragen aan een brede welvaart in Noord-Nederland.

Stichting Innovatiepact Fryslân: Innovatiepact Fryslân (IPF) is een neutrale, faciliterende organisatie, gericht op het versterken van economische samenwerking in de regio. IPF is voor iedereen. Het netwerk van Friese Kansen is sterk verbonden met dat van het Innovatiepact Fryslân. De rol van IPF is vrij abstract. Zie het Fries Ecosysteem als een stationair draaiende motor; IPF is de olie.
Directeur Hans-Paul van der Snee geeft aan dat het IPF uit twee ‘bronnen’ is ontstaan. “De eerste kwam het uit de hoek van Provincie Friesland en FB Oranjewoud die het Fries Ecosysteem middels Innovatiepact Fryslân handen en voeten wilden geven. Ten tweede zijn we ontstaan vanuit de fusie van NHL en Stenden Hogeschool. Daarbij verscheen namelijk een betoog over hoe de hogeschool van de 21e eeuw eruit zou moeten komen te zien. Dit was een eerste aanzet tot een gemeenschappelijke agenda voor mbo, hbo en wo in Friesland. Daaruit is een coalitie ontstaan met bedrijven en overheden.

Innovatiepact Fryslân (IPF) fungeert als de Economic Board van Fryslân, bestaande uit zowel een strategisch platform als een organisatie met executiekracht. Het is een pact waar ondernemers, onderwijs en overheden strategisch samenwerken en programma’s uitvoeren vanuit de Economische Samenwerkingsagenda Blue Delta.

PlusNauta: Bij PlusNauta kwam het initiatief van Friese Kansen vandaan. Zij vervullen nog steeds een inhoudelijke en faciliterende rol. Het bedrijf brengt netwerken, kennis en initiatieven samen door bijeenkomsten te produceren met informatieve, feestelijke of maatschappelijke doelstellingen. Op deze manier ondersteunen ze hun opdrachtgevers bij het verwezenlijken van hun ambities. Samen met hun – veelal – vaste opdrachtgevers werken ze op een uitdagende, efficiënte en gelijkwaardige wijze intensief samen aan een optimaal eindresultaat. Al meer dan 30 jaar brengt het bureau netwerken, kennis en initiatieven samen. Het is een bedrijf dat met beide benen op de grond staat, durft en doet. Betrokken, innoverend, daadkracht en het relevante netwerk wordt vaak als onderscheidend vermogen ervaren. PlusNauta is in november 2023 door de MTSprout-1000 uitgeroepen tot het op 1 na beste eventmarketing bureau van Nederland.