Friese kansen-20
Navigation
Home

Wat is Friese Kansen?

In het bruisende Fryslân borrelen voortdurend geweldige ideeën op bij burgers, ondernemers en organisaties. Friese Kansen maakt die ideeën groter.

De organisatie agendeert één of meerdere thema’s. Doel is om daar inspiratie en verdieping op te krijgen en uiteindelijk tot interventies te komen die beweging creëren. Daartoe nodigt de organisatie stakeholders | deelnemers uit die relatie hebben tot het onderwerp of één van de onderwerpen.

Deelnemers zijn afkomstig uit | werkzaam in het ondernemerschap, onderwijs, zorg, de overheden of het aanpalende maatschappelijke veld. Jongeren zijn veelal deel van de doelgroep, in omvang kan die variëren. De stakeholders zijn geselecteerd op denkkracht, kennis en betrokkenheid. Deelnemers worden op voorhand ingedeeld bij een onderwerp. Een onderwerp kan in het voortraject – dus voor de tweedaagse op Vlieland – input of samenkomsten hebben ter voorbereiding. Ook is het mogelijk dat de totale groep voor de tweedaagse samenkomt ter voorbereiding.

Tijdens Friese Kansen worden de interventies bedacht, niet vooraf. We gaan de onderwerpen samen groter maken. De deelnemers bepalen prioritering en werkwijze. Doel van de organisatie is dat er op ieder thema minimaal drie actiepunten worden geconcretiseerd inclusief tijdsplanning en actiehouders. De organisatie | het bestuur is niet die actiehouder, zij zijn én blijven wel betrokken. Het IPF en aanpalende organisaties kunnen wel – onderdeel van de – actiehouder(s) zijn. Daarnaast is er tijdens de tweedaagse ruimte voor inspiratie en onderlinge contacten. Deelnemers conformeren zich aan een betrokken participatie gedurende de gehele tweedaagse. Deelnemers zijn bereid om tijd, kennis en energie te steken in een mogelijk voortraject en in de realisatie van de geformuleerde actiepunten.

De eerste editie van Friese Kansen was een initiatief van PlusNauta en vond plaats in 2013. In 2016, 2018, 2020 en 2022 kreeg dit een vervolg. In 2024 vindt de zesde editie plaats.