Friese kansen-20
Navigation

Enorm veel potentie in Friese gastvrijheidssector

*Dit artikel verscheen in de Friese Kansen lustrumkrant van december 2021.

“Friesland prijkte jarenlang niet bovenaan de lijstjes van favoriete vakantiebestemmingen. Zo’n 4,5 jaar geleden gaf de provincie ons de opdracht om voor structuurversterking binnen de gastvrijheidssector te zorgen, met als doel het ondernemerschap te versterken en hoger op ‘de lijstjes’ te komen. Vanaf dat moment werken we daaraan, samen met de ondernemers uit de sector.” Aldus Gerard Kremer, voorzitter van de Toerisme Alliantie Friesland.

De Toerisme Alliantie Friesland (TAF) stimuleert het ondernemerschap in de Friese gastvrijheidssector en voorziet hen van ideeën en initiatieven rond belangrijke thema’s als gastvrijheid, circulariteit, bedrijfsvoering, scholing, professionalisering, innovatie en marketing.

Gerard legt uit hoe er samengewerkt wordt aan het doel: een ondernemend gastvrij Friesland. “We verzamelden eerst twintig enthousiaste ondernemers uit de gastvrijheidssector van verschillende bedrijfstypen en -grootte en regionaal verspreid. Aangevuld met andere partijen uit de triple helix: hbo en mbo, gemeenten en provincie, Staatsbosbeheer, Merk Fryslân, regiomarketing organisaties, Marrekrite, brancheorganisaties en de culturele sector. Heel breed dus, iedereen is vertegenwoordigd. Een toerist wil namelijk ook van alles: cultuur, natuur, avontuur enzovoort. Met deze groep overleggen we regelmatig, zij zijn onze denktank.”

Tweehonderd tevreden klanten

Uit de sector komen allerlei vragen. Om dit slim te koppelen met het onderwijs is het project Toerisme Collectief Friesland gestart. Dit is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheid, waarbij Friese mbo- en hbo-opleidingen en -studenten centraal staan. Ondernemers hebben baat bij de creativiteit van de studenten en  de middelen van de scholen. Studenten en scholen hebben baat bij realistische opgaven uit het werkveld. Marjan Soepboer, programmamanager TAF: “Het Toerisme Collectief Friesland steunt nu zo’n tweehonderd ondernemers per jaar, dat is een groot succes!”

Actie op circulariteit

In verschillende artikelen in deze krant prijkt het woord circulariteit. Gerard daarover: “Ook in de gastvrijheidssector zien we het belang ervan.

Mensen worden bewuster, dus bezoekers ook. Een accommodatie,  die daarmee bezig is, scoort beter en draagt bij aan de ambitie van de provincie Fryslân: de meest circulaire regio in 2025. Aan de hand van het Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector zijn we als TAF samen met Vereniging Circulair Friesland actief om ondernemers te informeren, inspireren, enthousiasmeren en faciliteren naar meer duurzaam en circulair ondernemen. Dit doen we onder andere met concrete trajecten: Koplopers, Green Key/Blauwe Vlag en de CIRCO track.”

Ambities voor Fryslân

Toerisme is in Friesland een belangrijke sector. Gerard: “De provincie heeft in april 2020 het Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslan 2028 vastgesteld. Vanuit de TAF werken en denken we mee hoe we kunnen slagen in het behalen van de missie: ‘In 2028 hebben Friese inwoners profijt van een slimme groei van het toerisme.’ Met alle partijen binnen de Friese gastvrijheidssector – vertegenwoordigd in de TAF – werken we aan deze gezamenlijke stip op de horizon. Naast structuurversterking zetten we de komende jaren in op een vitale regio voor inwoners en bezoekers. Met behoud van natuur en cultureel erfgoed.”

Veel meer projecten

Lees meer over andere interessante, lopende projecten als Vitale horeca, Hospitality desk en de Reviewcampagne op de website.

Actueel: hoe haal je personeel binnen?

Ook op het gebied van werkgeverschap heeft de TAF een interessant project lopen. De tendens is dat het moeilijk is om werknemers te vinden. Tijdens de lockdowns is veel horecapersoneel weggelopen, wat niet zomaar weer terugkomt. Wat blijkt: horecazaken die hun werkgeverschap goed op orde hebben, komen relatief eenvoudig aan nieuw personeel! Marjan: “Er ligt dus een schone taak  voor ons om goed werkgeverschap te stimuleren. De horecasector moet wat dat betreft kunnen concurreren met andere sectoren. We denken aan een soort van congres met inspirerende workshops als startpunt voor een leertraject dat door de onderwijsinstellingen wordt ingevuld.”