Friese kansen-20
Navigation

Export grote kans voor Friese bedrijven

* Dit artikel verscheen in de Friese Kansen lustrumkrant van december 2021. 

Bij Friese Kansen in 2016 waren exporterende ondernemers het met elkaar eens dat er veel meer uit de export van Friese bedrijven gehaald zou kunnen worden. Uit ervaring wisten zij dat je je exportstrategie goed op orde moest hebben. Dit idee werd ondersteund door een onderzoek van de hogescholen in hetzelfde jaar. De schouders gingen eronder, en in 2018 was de Oranjewoud Export Academy een feit.

De Oranjewoud Export Academy is een waardevol platform voor en door ondernemers waar kennis en ervaring wordt uitgewisseld, met als doel export/sales in Friesland naar een hoger plan te brengen. Directeur Joyce Walstra is trots: “In de eerste vier jaar van ons bestaan hebben we aantoonbare successen geboekt.”

Eerste pijler: voor én door ondernemers

Joyce legt uit wat de basis vormt voor de Oranjewoud Export Academy. “Ons succes staat stevig op twee pijlers. De eerste pijler: het is voor én door ondernemers; het Friese bedrijfsleven is betrokken. Onze captains of export leveren inhoudelijke kennis en ervaring. Zij zijn stuk voor stuk gepokt en gemazeld én gedreven om hun ervaringen door te geven. Daarnaast ondersteunen de leden van de Raad van Advies ons met knowhow op specifieke vakgebieden als financiën, juridische zaken, digitalisering enzovoort. Ook de trainers hebben aantoonbare ervaring met ondernemen.”

Tweede pijler: focus op young professionals

De tweede pijler is de focus op young professionals in sales. Exporteren is een vak, daar moeten goed opgeleide mensen op zitten. In Noord-Nederland blijkt genoeg jong talent rond te lopen. Joyce: “We hebben het onderzocht, en het bleek dat studenten verbazingwekkend weinig Friese mkb-bedrijven wisten op te noemen. Ja, zo verdwijnen ze naar het Westen, naar de grote bedrijven. Zonde! Wat wij doen is ze spotten, we plukken de echte talenten uit de schoolbanken. In een traineeship van 1000 dagen werken ze vanaf dag één samen met een deelnemer van onze Export Academy. Begeleid door onze captains en trainers, zijn zij de pion bij de realisatie. Dat blijkt een succesformule.”

Heeft u exportplannen?

“Deelnemer aan de Export Academy word je niet zomaar”, waarschuwt Joyce. Exporteren is niet even een dingetje om erbij te doen. Je moet beschikken over een lange adem en commitment om er vol voor te gaan. Bij de screening maken we je bewust van de gevolgen: als je erin slaagt een exportmarkt te veroveren, betekent dat ook een groei van je bedrijf en het binnenhalen van knowhow in je gelederen. Wil je dat wel? We houden je de spiegel voor.”

Ontdek hier meer over Oranjewoud Export Academy.