Friese kansen-20
Navigation

Groepsmentoring brengt ondernemers verder

*Dit artikel verscheen in de Friese Kansen lustrumkrant van december 2021.

“Entrepreneur Mentoring Service is ontstaan vanuit Friese Kansen. Vanuit de wil van enkele ondernemers om collega-ondernemers verder te helpen. Dat uitgangspunt is natuurlijk prachtig en past in het gedachtegoed van het Fries Ecosysteem; dat we het samen rooien hier.” Aan het woord is Paula Bijvoets, programmamanager. Entrepreneur Mentoring Service helpt Friese ondernemers verder in hun ambities door een mentoringtraject van ervaren ondernemers. Deze unieke dienstverlening wordt door mentoren belangeloos gedaan, waardoor er voor mentees geen kosten aan verbonden zijn.

Paula vertelt hoe het mentorprogramma in z’n werk gaat. “Momenteel hebben we een netwerk van dertig mentoren. Gemiddeld zijn er zo’n dertig mentees actief. Eens per maand komen de mentoren bij elkaar en worden nieuwe cases gekoppeld. Deelnemers kunnen vervolgens per maand anderhalf uur sparren met hun mentoren. Dat is een gemiddelde, soms begint het met intensiever contact en is het daarna een tijdje stil. Er zit geen einddatum op een traject, we werken vraaggericht. Als de vraag ophoudt te bestaan, houdt de mentoring op.”

Paula is programmamanager. Ze is verantwoordelijk voor de intakes, waarbij ze – samen met de leadmentoren – aftast of de vraag geschikt is voor Entrepreneur Mentoring Service of dat ze eventueel doorverwijst naar Ynbusiness, Founded in Friesland of Oranjewoud Export Academy. Het EMS-team zorgt voor planning, structuur en alle afspraken.

We verkopen geen nee

Het programma loopt nu een paar jaar, deelnemers weten Entrepreneur Mentoring Service te vinden. Ze willen zich maar al te graag laven aan de rijke ervaring van anderen. “We doen niet aan een wachtlijst, we verkopen geen nee. Als er even geen plek is, kijken we hoe de ondernemer via een ander netwerk ondersteund kan worden. Of met één gesprek tijdelijk verder geholpen kan worden. Maar over de doorloop zijn we tevreden; per maand komen er tot drie nieuwe cases bij.”

Concrete successen

“Na de eerste vijf jaar kunnen we wel concluderen dat we van toegevoegde waarde zijn. Entrepreneur Mentoring Service blijkt een goed systeem om het ondernemerschap in de regio naar een hoger plan te brengen. We zien heel concrete successen: de bouw van bedrijfspanden en het ontstaan van extra fte’s.” Paula besluit: “De mentoren doen dit om niet; het is natuurlijk geweldig dat zij tijd en energie investeren in kansen voor hun regio!”

Uniek: drie mentoren per case

Entrepreneur Mentoring Service werkt met het Venture Mentoring Programma van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) uit Boston. Een bewezen krachtige motor om innovatie en ondernemerschap te stimuleren door ervaren ondernemers te koppelen aan ondernemers met strategische vraagstukken. Uniek aan dit programma is dat het uitgaat van groepsmentoring: één mentee krijgt drie mentoren tot zijn beschikking. Paula” Wij zijn de enige in Nederland die met dit programma werkt.”

“Met z’n vijven zijn we in 2017 naar Boston gegaan en zijn we een week lang getraind om met dit programma te werken”, vervolgt Paula. “Na terugkomst zijn we gestart met vijf mentoren. Maar we gingen niet over één nacht ijs: we hebben eerst rustig de vertaling gemaakt naar de Friese situatie. Ook hebben we ondernemers getraind, zodat ze met dit programma konden werken. We hebben een handleiding geschreven, zodat iedereen op dezelfde manier werkt. Want de kracht van een methodiek is het feit dat er een methodiek is! En als die methodiek goed is, is het goed.

Ontdek hier meer over Entrepreneur Mentoring Service.