Friese kansen-20
Navigation

Samenwerken is de kracht van Friesland

*Dit artikel komt uit de Friese Kansen krant 2022. 

Innovatiepact Fryslân (IPF) is een neutrale, faciliterende organisatie, gericht op het versterken van economische samenwerking in de regio. IPF is voor iedereen. Het netwerk van Friese Kansen is sterk verbonden met dat van het Innovatiepact Fryslân. De rol van IPF is vrij abstract. Zie het Fries Ecosysteem als een stationair draaiende motor; IPF is de olie.

Hans-Paul: “Circulair Friesland, SPARK, Ynbusiness, Caring for soil is caring for life, Oranjewoud Export Academy, BeStart… voor al die programma’s leveren wij een bijdrage. Vaak als aanjager, soms alleen als verbinder, en ook regelmatig leveren we een programmamanager. Hoe dan ook, we zorgen ervoor dat een project gaat lopen, dat een visie wordt omgezet in een kans en dat die kans dan weer wordt omgezet in resultaat. Dan is onze missie volbracht.”

Friese kathedraal

Hans-Paul verhaalt over de kracht van Friesland: “Kijk eens goed om je heen: je ziet nergens kathedralen in Friesland. Maar wel hebben we de hoogste kerkdichtheid. Al die kerken zijn verbonden, ze zoeken elkaar op. Als stippen op een landkaart met allemaal lijnen ertussen: een netwerk avant la lettre. Dat netwerk, dat is de Friese kathedraal. Dit kun je een-op-een kopiëren naar de wijze waarop we nog steeds werken: we vinden elkaar. Samenwerking creëert een dynamisch netwerk met een gezamenlijk verhaal.”

Geloof in onderscheidende kracht

“Friesland zit momenteel in de fase van samen kom je verder”, vervolgt Hans-Paul. “Daar zetten we energie op en daar worden successen geboekt. De ultieme Friese kans is mijns inziens dat we geloven in de kracht van brede welvaart, in een schoon, gezond en gelukkig Friesland. Als het besef dat ons dit onderscheidt is ingedaald, kunnen we alles aan.”

Ambitie: over de grenzen

“Eigenlijk is alles wat in deze krant staat, in de afgelopen vijf jaar ontstaan. Dat is een geweldig resultaat, daar ben ik trots op. Het is nu de ambitie om het Fries Ecosysteem niet alleen regionaal, maar ook nationaal en internationaal een grotere rol te laten spelen. Dat we met al onze hier opgedane kennis – denk aan smart industry, maritiem, circulair, water en agri – plus de manier waarop we dat doen als maatschappij, een structurele bijdrage leveren aan Europese ambities. Dat we mede bepalend zijn in bijvoorbeeld de realisatie van de Europese Green Deal. Dat is dan weer mijn taak: voor de muziek uitlopen en deze de goede kant op leiden. Het eerste level is gehaald, op naar het volgende level!”

Hoe is het Innovatiepact Fryslân ontstaan?

Hans-Paul geeft aan dat er eigenlijk twee ontstaansgeschiedenissen zijn. “Ten eerste kwam het uit de hoek van Provincie Friesland en FB Oranjewoud die het Fries Ecosysteem middels Innovatiepact Fryslân handen en voeten wilden geven. Ten tweede zijn we ontstaan vanuit de fusie van NHL en Stenden Hogeschool. Daarbij verscheen namelijk een betoog over hoe de hogeschool van de 21e eeuw eruit zou moeten komen te zien. Dit was een eerste aanzet tot een gemeenschappelijke agenda voor mbo, hbo en wo in Friesland. Daaruit is een coalitie ontstaan met bedrijven en overheden. De doelstelling Friesland Gelukkig, Schoon & Gezond was geboren. Dat is een brede welvaartstrategie die we hier in Friesland volgen, die zie je overal terug. Kijk bijvoorbeeld naar de thema’s van Friese Kansen 2022.”

 

Ontdek hier meer over Innovatiepact Fryslân.