Friese kansen-20
Navigation

Circulariteit wordt de norm

*Dit artikel komt uit de Friese Kansen krant 2022. 

In 2025 is Friesland de meest circulaire regio in Europa! En de meer dan 100 sterke en ambitieuze Friese leden van Circulair Friesland werken daar hard aan. Ze timmeren goed aan de weg; de winst van de Amerikaanse 4Gen Award begin december onderstreept dit. Voorzitter John Vernooij: “We vallen op in het buitenland! Zoals Diederik Samson, belast met de uitvoering van het EU-klimaatbeleid, opmerkte: wij inspireren. Contacten zijn er met regio’s uit praktisch alle landen van Europa. Daar leren we veel van. En dat inspireert ons weer om onze ambitie te halen.”

Wat is Circulair Friesland? Voorzitter John Vernooij legt uit: “Onze vereniging fungeert als vliegwiel voor de circulaire economie in de regio. Het concept van de circulaire economie – waarin geen afval meer bestaat en grondstoffen, onderdelen en producten zijn ontworpen op hergebruik – is sterk. En broodnodig omdat het huidige stelsel de leefomgeving overbelast. Wij, de leden, stimuleren dat circulariteit in de praktijk wordt gebracht.”

Leden halen én brengen

Wie zijn die leden dan? Directeur Evert Jan van Nijen: “Triple helix is het toverwoord; overheden, onderwijs en ondernemers vinden elkaar. En stuwen elkaar op tot grote hoogte. We zijn er nog lang niet, maar we zijn goed op weg! We tellen zo’n 120 leden, en dat aantal groeit. Daarbij gaat ons niet om heel Friesland aan ons te verbinden, maar wel organisaties die hun circulaire ambities op elkaar willen afstemmen en samen versneld werken aan het realiseren van een Friese circulaire economie.” John vult aan: “We groeien, terwijl we nauwelijks actief leden werven. Het is dus duidelijk dat nut en noodzaak gezien worden. De kennis groeit, het aantal projecten groeit, de middelen groeien, de begroting groeit… groei is goed! Maar niet zomaar: een lid haalt én brengt. Door elkaar te leren kennen, persoonlijk en zakelijk-inhoudelijk, kun je samen stappen zetten en zo de circulaire economie versnellen.”

Swettehûs en vezelhennep

Kennismaken, inspireren, award winnen; allemaal leuk en aardig, maar gebeurt er concreet ook wat? Evert Jan: “Jazeker! In Fryslân voegen we de daad bij het woord!

Een heel concreet voorbeeld is de totstandkoming van It Swettehûs. De provincie als opdrachtgever durfde de eerste stap te zetten om een circulair gebouw te eisen; hergebruik van materialen, biobased en energieneutraal. Dat geeft de uitvoerende bedrijven de kans om kennis en ervaring op te doen. Later kunnen ze die weer toepassen bij andere projecten. Zo werkt het!”

De directeur vervolgt enthousiast: “Een ander voorbeeld is de inzet van vezelhennep als isolatiemateriaal in de bouw. Stapt de ontwikkelaar daarvan naar een bouwbedrijf, dan is de kans groot dat hij nul op het rekest krijgt. Via het netwerk van Circulair Friesland wordt er nu concreet mee gebouwd.”

Doe maar gewoon…

Evert Jan: “Als Friezen hebben we het wel afgeleerd om bescheiden te zijn, want we zetten met Circulair Friesland een puike prestatie neer. Als directeur ben ik wél bescheiden, want het succes is te danken aan onze leden. Wij zijn onze leden; onze leden zijn de helden van de circulaire economie in onze provincie.”

John besluit: “We worden er steeds beter in om ons verhaal te vertellen. Van regionaal tot internationaal. De les die we als bescheiden Friezen hebben geleerd is dat we hier niet bescheiden over hoeven te zijn! We gaan ervoor, en het levert op: erkenning én klinkende resultaten. Op naar 2025!”

Ontdek hier meer over Circulair Friesland.