Friese kansen-20
Navigation
Home » Editie 2024

Editie 2024

In welke omgeving willen we leven, willen we ondernemen? Wie willen we zijn? Hoe kunnen we ‘oparbeidzje’ om het aangenamer – en secundair ook beter renderend – te maken. Hoe blijven we in verbinding met elkaar. Ook met partijen die we gewoonlijk minder goed – willen – (her)kennen? Wat voor samenleving willen we zijn? Mag je nog ergens iets van vinden zonder dat je elkaar onderuit schoffelt? Hoe luisteren we eigenlijk (naar elkaar)? Zinvol ondernemen/ faciliteren (overheden), hoe krijgen we de koppeling terug tussen overheden, burgers en ondernemers? Wanneer hebben we een zinvol leven, wanneer ondernemen we zinvol en hoe bieden we een zinvolle toekomst (jongere doelgroep) en hoe kan een overheid zinvol faciliteren? Kortom, hoe houden we de verbinding in de Friese samenleving.

Tijdens de 5 voorgaande edities van Friese Kansen losten we de ”Friese wereldproblematiek” op en maakten we de onderwerpen samen groter. Er was focus op ”actie in de tent” en ”aanpakken”. De zesde editie heeft een andere rode draad; luisteren en minder oordelen. Natuurlijk met uiteindelijk tot doel om Fryslân nog beter te maken.

Het socratische gesprek wordt als middel ingezet om met elkaar na te denken over wat voor maatschappij we in deze tijd willen zijn. Het socratisch gesprek is een gemeenschappelijk gesprek waarin we onderzoeken wat we denken en waarom.

De socratische benadering houdt in dat de gesprekspartners hun oordeel uitstellen en nauwkeurig luisteren naar elkaar. Doel is om niet te verzanden in een uitwisseling van meningen, maar om te verdiepen en gezamenlijk tot wijsheid te komen.

De theorie is een belangrijk element in de tweedaagse. Bovenal gaan we het in de praktijk brengen ten dienste van een aantal onderwerpen. De oefeningen doen we in drie groepen, ieder met een eigen focus. Op groepsniveau wordt dit ingeleid met data | feiten over het betreffende onderwerp.

De drie onderwerpen | opgaven | transities zijn:

  1. Eenzaamheid
  2. Bestaanszekerheid met aandacht voor pensioen en energiearmoede
  3. Polarisatie

Wij vinden het zelf ‘best spannend’ om het socratisch gesprek in te zetten om de drie onderwerpen samen groter te maken. Deze tweedaagse is niet een training maar een ontdekkingsreis over hoe we het net even anders kunnen doen. Hoe schaaf je (eigen) gedrag bij en maak je daardoor samen een onderwerp groter?  We gaan naar (Fryske) waarden en verdieping. Van onze deelnemers vragen we commitment op dit proces. Samen gaan we realistisch dromen over het Fryslân van nu en straks.